Ragnar Berg

Daglig leder

957 32 090 ragnar@norsklimtre.no

Lars Tangstad

Produksjonsleder

918 04 227 lars@norsklimtre.no

Steffen Berg

Salg og marked

95904750 steffen@norsklimtre.no

Ingrid Brattaker

Kontorleder

995 18 872 ingrid@norsklimtre.no

Olaus Nyeng

Maskinoperatør

Øystein Hagevik

Maskinoperatør

Arne Gjetåsaune

Maskinoperatør

Kjell Gjetåsaune

Maskinoperatør

Per Erik Vennes

Maskinoperatør

Torbjørn Nervik

Maskinoperatør

Geir J. Ørsjødal

Maskinoperatør

Jonas Berg

Maskinoperatør

Johnny Sundseth

Verksted og maskinoperatør

Randi Lorentsen

Maskinoperatør

Helmut Strauss

Maskinoperatør