Grønt samarbeid gir nye løsninger

Green Advisers finner stadig nye bruksområder for limtreproduktene fra Mosvik. – Jeg kommer med ideene, og Norsk Limtre bruker sin kompetanse og erfaring til å finne de beste løsningene, sier Joakim Dørum.

Ragnar Berg og Joakim Dørum inspiserer det nye panelet som skal monteres i Molde.
Ragnar Berg og Joakim Dørum inspiserer det nye panelet som skal monteres i Molde.

– Våre løsninger er skapt på kunnskap og inspirasjon fra gamle håndverkstradisjoner i tett samarbeid med industrialisering og moderne produksjonsmetoder, forteller Joakim Dørum. Han er daglig leder i Green Advisers og har spesialkompetanse på konstruksjoner i tre. Gjennom 13 år har Green Advisers hatt et tett samarbeid med Norsk Limtre, og sammen har de nå utviklet et panel som er brannbestandig i hele 60 minutter.

Et bærekraftig valg

Interessen for større trebygg har vært økende de siste årene, og Dørum mener limtre er et rasjonelt og bærekraftig valg når man skal bygge stort. – Limtre er det konstruksjonsmaterialet som gir minst mulig klimapåvirkning, sier han og viser til at limtre produseres av en fornybar råvare. Limtre har også gode varmeisolerende egenskaper, har lang levetid og krever lite vedlikehold.

Med sine 68 mm er det brannbestandige panelet er adskillelig tykkere enn standard limtrepanel.
Med sine 68 mm er det brannbestandige panelet er adskillelig tykkere enn standard limtrepanel.

Nye løsninger

Green Advisers har de siste årene vært rådgiver i bygging av idrettshaller, landbruksbygg, flyplasser og butikker. Flere av prosjektene har krevd spesialproduserte treprodukter. – Vi har kommet med ideene, og Norsk Limtre har brukt sin kompetanse og erfaring til å finne de beste løsningene, sier Dørum. Han anslår at Green Advisers har samarbeidet med Norsk Limtre på omkring 40 prosjekter de siste årene.

Det nye limtrepanelet monteres nå på veggene i idrettshallen i Molde.
Det nye limtrepanelet monteres nå på veggene i idrettshallen i Molde.

Kappet og klart

En av de siste innovasjonene som følge av samarbeidet er et panel med en tykkelse på 68 millimeter som blir tatt i bruk på den 8 mål store idrettshallen som nå bygges i Molde. – Vi så behovet for et bedre alternativ til brannmaling, som er en kostbar og tidkrevende prosess. Resultatet ble derfor et limtrepanel som ifølge utførte tester er brannbestandig i hele 60 minutter, samtidig som treets naturlige egenskaper ble bevart. Panelet ble levert ferdig kappet, beiset og klart til montering i Molde. Nok et kvalitetsprodukt fra fabrikken Mosvik, konstanterer rådgiveren.