Endringer ga økt omsetning

De ansatte hos Norsk Limtre har stått stødig gjennom store endringer de siste årene. Omstillingsvilje og utvikling av egne produkter har gjort at bedriften har overlevd i en tid der mange andre har blitt borte.

– Det er mye som har forandret seg siden min første dag, men jeg trives like godt på jobb nå som da, smiler Arne Gjetåsaune. Han har jobbet for Norsk Limtre siden han var i begynnelsen av tjueårene, og er en av syv ansatte som har mer enn 25 år i bedriften.

Steffen Berg og Geir Ørsjødal trives på jobb.
Steffen Berg og Geir Ørsjødal trives på jobb.

Lang erfaring

Forskning fra Statistisk Sentralbyrå viser at 70 % av alle endringsprosesser mislykkes. Hos Norsk Limtre var støtte og engasjement fra de ansatte nøkkelen til en vellykket overgang. – Vi har en solid arbeidsstokk som har vært tro mot bedriften i mange mange år. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten deres positive engasjement, forklarer Steffen Berg. Grovt regnet har de ansatte hos Norsk Limtre en samlet erfaring på 275 år i bedriften.

Kjell Gjetåsaune, Lars Tangstad, Ingrid Brattaker, Ragnar Berg, Torbjørn Nervik, Arne Gjetåsaune og Geir Ørsjødal har alle jobbet mer enn 25 år i bedriften.
Kjell Gjetåsaune, Lars Tangstad, Ingrid Brattaker, Ragnar Berg, Torbjørn Nervik, Arne Gjetåsaune og Geir Ørsjødal har alle jobbet mer enn 25 år i bedriften.

Store endringer

I 2013 sto Norsk Limtre ved et veiskille. Bedriften som tidligere produserte furumøbler fikk merke at trenden snudde og etterspørselen etter furuprodukter avtok. – Vi hadde valget mellom å avslutte driften eller å gjøre store endringer i produksjonen. Heldigvis har vi en engasjert styregruppe i ryggen og kreative hoder i produksjonen som så mulighetene for å utvikle helt nye limtreprodukter, sier Berg.

Olaus Nyeng og Øystein Hagevik finner gode løsninger.
Olaus Nyeng og Øystein Hagevik finner gode løsninger.

Populære produkter

I løpet av få år har etterspørselen etter utvendig kledning, innvendig panel og terrassebord fra Norsk Limtre økt, og fabrikkens omsetning mer enn doblet seg fra 23 millioner i 2013 til 52 millioner i 2018. Trenden har holdt seg, og i 2019 ble omsetningen på hele 57 millioner. – Vi har hele tiden lyttet til hva kundene ønsker seg, og de ansatte har hele veien kommet med gode innspill til hvordan vi kan gjøre våre produkter unike - både når det kommer til utseende og kvalitet. Med så gode lagspillere ser vi for oss en videre vekst i årene fremover, avslutter Berg.

Ina Cecilie Næss og Kristin Nyborg løser nye utfordringer.
Ina Cecilie Næss og Kristin Nyborg løser nye utfordringer.